top of page

〈メンバー専用〉日本酒女子会

公開·20名のメンバー

Neuropsicologiahumanabryankolbpdf345: Nörolojik Hastalıkların Tanısı ve Tedavisinde Nöropsikolojinin Rolü


Neuropsicologiahumanabryankolbpdf345: Nöropsikoloji Alanında Bir Klasik
Neuropsicologiahumanabryankolbpdf345, Bryan Kolb ve Ian Q. Whishaw tarafından yazılan ve nöropsikoloji alanında bir klasik olarak kabul edilen bir kitaptır. Kitap, insan beyninin yapısı, işlevi ve davranışla ilişkisi hakkında kapsamlı ve güncel bir giriş sunmaktadır. Kitap, hem öğrenciler hem de profesyoneller için yararlı bir kaynak olup, nöropsikolojinin tarihi, kuramları, yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermektedir.
neuropsicologiahumanabryankolbpdf345Neuropsicologiahumanabryankolbpdf345: Kitabın İçeriği
Neuropsicologiahumanabryankolbpdf345, nöropsikoloji alanının temel konularını kapsayan 31 bölümden oluşmaktadır. Kitabın bölümleri şöyledir:


 • Bölüm 1: Nöropsikolojinin Tanımı ve Tarihi • Bölüm 2: Beynin Yapısı ve Gelişimi • Bölüm 3: Beynin Hücreleri ve Sinir Sistemi • Bölüm 4: Beynin Elektriksel Aktivitesi ve Sinaptik İletim • Bölüm 5: Beynin Kimyasal Aktivitesi ve Nörotransmitterler • Bölüm 6: Beynin Bölgeleri ve Fonksiyonları • Bölüm 7: Beynin Lateralizasyonu ve Asimetrisi • Bölüm 8: Beynin Plastisitesi ve Öğrenme • Bölüm 9: Beynin Hasarlanması ve Onarımı • Bölüm 10: Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testleri • Bölüm 11: Nörolojik Hastalıklar ve Bozukluklar • Bölüm 12: Genetik, Epigenetik ve Nöropsikoloji • Bölüm 13: Duyusal Sistemler ve Algılama • Bölüm 14: Motor Sistemler ve Hareket • Bölüm 15: Dikkat Sistemleri ve Seçicilik • Bölüm 16: Bellek Sistemleri ve Süreçleri • Bölüm 17: Dil Sistemleri ve İletişim • Bölüm 18: Yürütücü Sistemler ve Karar Verme • Bölüm 19: Ön Beyin Lobları ve Kişilik • Bölüm 20: Emosyonel Sistemler ve Duygulanım • Bölüm 21: Uyku Sistemleri ve Bilinç Durumları • Bölüm 22: Ritmik Sistemler ve Zamanlama • Bölüm 23: Spasyal Sistemler ve Yön Bulma • Bölüm 24: Müzikal Sistemler ve Estetik • Bölüm 25: Matematiksel Sistemler ve Mantık • Bölüm 26: Sosyal Sistemler ve Empati • Bölüm 27: Evrimsel Sistemler ve Adaptasyon • Bölüm 28: Gelişimsel Sistemler ve Yaşlanma • Bölüm 29: Cinsiyet Farklılıkları ve Nöropsikoloji • Bölüm 30: Kültürel Farklılıklar ve Nöropsikoloji • Bölüm 31: Bütünsel Bakış Açısı ve NöropsikolojiNeuropsicologiahumanabryankolbpdf345: Kitabın Özellikleri
Neuropsicologiahumanabryankolbpdf345, nöropsikoloji alanında bir klasik olmasının birçok nedeni vardır. Kitabın bazı özellikleri şunlardır:


- Kitap, nöropsikolojinin en güncel araştırmalarını içermektedir. Kitap, beşinci baskısında tamamen güncellenmiş olup, son on yılda yapılan önemli bulguları yansıtmaktadır.


- Kitap, nöropsikolojinin hem teorik hem de uygulamalı yönlerini kapsamaktadır. Kitap, nöropsikolojinin temel kavramlarını açıklamakla kalmayıp, aynı zamanda nöropsikolojinin klinik, eğitim, hukuk, sanat gibi alanlarda nasıl kullanıldığını da göstermektedir.


- Kitap, nöropsikolojinin hem biyolojik hem de psikolojik yönlerini bütünleştirmektedir. Kitap, beynin yapısını ve işlevini anlatırken, aynı zamanda beynin davranışa, duyguya, düşünceye, iletişime nasıl etki ettiğini de vurgulamaktadır.


- Kitap, nöropsikolojinin hem bireysel hem de toplumsal yönlerini ele almaktadır. Kitap, beynin gelişimini, yaşlanmasını, cinsiyet farklılıklarını, kültürel farklılıkları gibi konuları da işlemektedir.


- Kitap, nöropsikolojinin hem bilimsel hem de insani yönlerini sunmaktadır. Kitap, nöropsikolojinin matematiksel yöntemlerini, istatistiksel analizlerini, deneysel tasarımlarını anlatırken, aynı zamanda nöropsikolojinin etik sorunlarını, sosyal sorumluluklarını, insanlık değerlerini de hatırlatmaktadır.


Sonuç
Neuropsicologiahumanabryankolbpdf345, nöropsikoloji alanında bir klasiktir. Kitap, insan beyninin yapısı, işlevi ve davranışla ilişkisi hakkında kapsamlı ve güncel bir giriş sunmaktadır. Kitap, hem öğrenciler hem de profesyoneller için yararlı bir kaynak olup, nöropsikolojinin tarihi, kuramları, yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermektedir. 4e3182286b


https://soundcloud.com/atmeperfge/windows-10-better-free-crack-download

https://soundcloud.com/varnesfeyerw/left-4-dead-2-para-android-better

https://soundcloud.com/jayce-mabry/where-to-get-cracked-apps-work

グループについて

日本酒女子会メンバー専用グループへようこそ!他のメンバーと交流したり、オイシイ情報をシェアしたりできます。先ずはメンバー...

メンバー

bottom of page